HR Båtar

HR Boat Sweden, även känt som Höga Rodd, är ett helsvenskt företag som sedan mitten på 70-talet tillverkar och säljer rodd- och styrpulpetbåtar. Företaget har idag 17 anställda och 14 olika modeller som var och en på sitt sätt passar in på de krav och önskemål Du som båtköpare ställer.
Produkter
Övrigt