Vänligen välj

Privat Företag

Köp- och leveransvillkor

 

FÖRETAGET

Marin och Trailer i Uppsala AB                                                                 Organisationsnummer: 556598-1874 

POSTADRESS:

Fullerö Backe 123, 755 94 Uppsala

BESÖKSADRESS:

Fullerö Backe 123, 755 94 Uppsala

Företaget innehar F-skattsedel   

 

ORDER

Gör din beställning i vår butik, via telefon, e-post eller webshop

Tel: 018-303101

E-post: info@marinochtrailer.se

Webshop: www.marinochtrailer.se

Beställningar bekräftas av Marin och Trailer AB i butik eller via den e-postadress du angivit vid orderläggningen. Uppgift om beräknad leveranstid för din order lämnas separat

 

PRISER

Välj om du vill se våra priser med eller utan moms genom att klicka i valet ovanför kundvagnsymbolen på hemsidan

Samtliga priser i SEK (svenska kronor), utan fraktkostnad

Aktuell momssats 25%

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av priser och specifikationer utan föregående avisering

 

LEVERANSER

Välj mellan dessa alternativ:

  • Hämta i vår butik med utställning och lager i Uppsala
  • Hämta på våra utlämningsställen i Hallsberg och Jönköping
  • Önskas leverans sänder vi varan, mot debitering, med Schenker till den terminal som ligger närmast din adress
  • Önskas frakt av släpvagn till din hemadress måste du själv kunna lyfta av den med gaffeltruck då chauffören saknar lossningsmöjligheter. Du måste också finnas på plats för att ta emot varan vid leveranstillfället eftersom varan annars returneras till terminal och nästa utkörning faktureras beställaren

 

VID BESTÄLLD FRAKT MED SCHENKER TILL NÄRMASTE TERMINAL, ALTERNATIVT KÖPARENS HEMADRESS GÄLLER FÖLJANDE:

Köparen ansvarar för att lämnad leveransadress är korrekt och för att vara på plats när frakten anländer

Under transport är godset försäkrat av transportören varefter risken för varan övergår på köparen efter mottagandet

Varan måste hämtas ut från Schenkers terminal inom 3 dagar efter ankomstavisering. Därefter debiterar Schenker terminalhyra

Vid ej uthämtad vara debiteras kunden för returfrakt och upplupen terminalhyra

En del varor kan ej skickas utan endast hämtas från lager då de är alltför skrymmande. Kontakta oss för besked om vad som gäller för din order

 

LEVERANSTID

Kontakta oss via telefon eller e-post för besked om leveranstid. Lagerförda släp kan normalt hämtas inom 1-5 arbetsdagar. Ej lagerförda släp och släp med extrautrustning som kåpor, kapell m.m. och som endast byggs på beställning har normalt en leveranstid om 1-3 v.

Tillbehör och reservdelar som skickas har normalt en levernstid på 2-6 arbetsdagar.

Vi garanterar inte att lagersaldo på hemsidan alltid stämmer eller är uppdaterat, ring eller maila för att säkerställa att produkten finns på lager.

Vi friskriver oss från skyldighet att ersätta köpare vid leveransförseningar

 

TILLÄMPNING OCH KONSUMENTKÖPLAGEN

Försäljningsvillkoren gäller för de köp du som konsument eller företag ingår med Marin och Trailer.se. Vi tillämpar bestämmelserna i konsumentköplagen (SFS 1990:932) som innehåller utförliga i allmänhet tvingande regler om konsumenters och säljares rättigheter och skyldigheter, Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) och Pul Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Följande bestämmelser anknyter till och kompletteras av konsumentköplagen

 

AVLÄMNANDE OCH RISK FÖR VARAN

Om inte annat avtalats ska konsumenten hämta varan hos säljaren eller säljarens ombud. Om säljaren ska leverera varan till konsumenten ska konsumenten svara för fraktkostnaden, såvida inget annat överenskommits. Konsumenten ska därvid ta emot varan på avtalad  tid och plats

Om konsumenten inte hämtar varan enligt överenskommelsen, eller vid leverans till honom, inte tar emot varan på avtalad tid, ska han ersätta säljarens tilläggskostnader

Risken för varan övergår på konsumenten när varan avlämnas

                                         

TRANSPORTSKADA

Det åligger mottagaren att vid avhämtning noga granska varan och omgående och på plats anmäla ev. transportskada till Schenker och också till Marin och Trailer AB. Vid en senare anmälan är inte fraktföretaget skyldig att ersätta skadan

 

FEL

Frågan om varan är felaktig regleras utförligt i 16-21a §§ KKL

Säljaren svarar för att varan är felfri när den avlämnas. Säljaren ansvarar inte för försämring (bristfällighet) som uppkommit därefter t ex genom förslitning av förbrukningsdetalj, försummad eller felaktig skötsel, att varan använts till annat än den är avsedd för, att olämpliga åtgärder eller obehöriga ingrepp vidtagits, att bruks- eller monteringsanvisningar inte följts eller att felaktig montering av annan än säljaren utförts

 

GARANTI

På samtliga släpvagnar och trailers i vårt sortiment lämnar vi 1 års fabriks- garanti

Honda utombordsmotorer 5 års garanti (Se villkor på www.hondamarine.se)

Terhi båtar 4 års garanti

Villkor enligt Konsumentköplagen KKL (SFS 1990:932)

 

REKLAMATION

Reklamation av vara ska ske skriftligt via brev till Marin och Trailer AB eller via  e-post till info@marinochtrailer.se

Reklamation ska delges säljaren inom skälig tid efter det kunden märkt eller bort märka felet. Reklamation gjord inom två månader från det att felet märkts ska anses ha lämnats i rätt tid

Konsumenten ska kunna uppvisa köpehandling eller kvitto som styrker att varan köpts hos säljaren

 

REKLAMATION/ PRIVATPERSON

Har garantitiden löpt ut ligger det på köparens ansvar att visa att felet fanns vid leveranstillfället

Konsumentköplagen ger dig som kund tre års reklamationsrätt mot ursprungligt fel på varan

 

REKLAMATION/ FÖRETAG

Har garantitiden löpt ut ligger det på köparens ansvar att visa att felet fanns vid leveranstillfället. Konsumentköplagen ger företag två års reklamationsrätt mot ursprungligt fel på varan

Se http://konsumentverket.se

 

TVIST

Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av bestämmelserna i konsumentköplagen ska i första hand försöka lösas genom överenskommelse mellan parterna

Tvisten kan prövas av Allmänna Reklamationsnämnden ARN, i den mån nämnden är behörig. Vi följer ARN:s rekommendationer. Tvisten kan också prövas av tingsrätt

 

ÅNGERRÄTT PRIVATPERSON OCH FÖRETAG

Privatpersoner har, enligt Distans- och Hemförsäljningslagen, 14 dagars full ångerrätt

Vill du ångra ett köp ska du skriftligen anmäla detta till info.@marinochtrailer.se

Ångerrätten gäller ej för:

  • Specialbeställda eller specialanpassade produkter
  • Registrerade släpvagnar
  • Monterade tillbehör som ej är standard på produkten
  • Påbyggnader som nätgaller, kåpor och kapell

En förutsättning för återbetalning är att varan är oanvänd, i originalskick och i förekommande fall förpackad i det ursprungliga emballaget

Företag saknar ångerrätt och beställningar gjorda till Marin och Trailer är därför bindande

 

RETURER

Vid returfrakt står köparen för fraktkostnaden.

Postförskott/efterkrav för returer till Marin och Trailer AB godkänns ej och löses därför ej ut.

Återbetalning till kund sker när den returnerade varans skick godkänts av säljaren.

 

PRODUKTINFORMATION

Marin och Trailer AB förbehåller sig rätten till ändringar i priser och specifikationer utan föregående avisering

Produktbilder i vårt marknadsföringsmaterial kan ibland innehålla extrautrustning som ej ingår i standardprodukten. I sådant fall är det den skriftliga specifikationen i anslutning till bilden som gäller

Vi frånskriver oss ansvar för förändringar i produkter som ej aviserats oss av tillverkare eller generalagent och som därför ej framgår av vårt bildmaterial

 

FORCE MAJEURE

Vid omständigheter utanför Marin och Trailer AB kontroll som ändrad lagstiftning, strejk, blockad, myndighetsåtgärder, naturkatastrofer, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning eller liknande händelser äger Marin och Trailer AB rätt skjuta upp fullgörandet av köpeavtalet så länge omständigheterna föreligger. Om sådan försening överstiger 2 mån äger båda parter rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att erlägga skadestånd

 

PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR - läs mer.

 

SMS-UTSKICK

Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order

Produkter
Övrigt